Đắc nhân tâm - Tin học Công nghệ

Đắc nhân tâm – How to win friends and Influence People của Dale Carnegie

Đắc nhân tâm – Một quyển sách đáng đọc cho mọi người Đắc nhân tâm – How to win friends and Influence People của Dale Carnegie là...
Những điều trường Havard vẫn không dạy bạn - Tin học Công nghệ

Những điều trường Havard vẫn không dạy bạn

Những điều trường Havard vẫn không dạy bạn - Mark H. McCormack‎ Những điều trường Havard vẫn không dạy bạn với những câu chuyện chân thực,...

Bài viết nổi bật